Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
A város szolgálatában…

Bemutatkozás

Városunk legnagyobb cége, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. az elmúlt évek során több lábon álló sikeres vállalkozássá nőtte ki magát. Évről évre egyre több feladatot látunk el, és egyre több embernek biztosítunk munkát, miközben Tata mindennapi működésének hátterét, a város üzemeltetési és szépítési feladatait ellátjuk.

Társaságunk elsősorban városüzemeltetési feladatokat végez, a legtöbb munkát a város zöldfelületeinek fenntartása adja számunkra. Feladataink között szerepel az utcák, terek, parkok gondozása, tisztán tartása, mi javítjuk, tisztítjuk és látjuk el a szükséges irányjelző táblákkal Tata összes útját, utcáját, kivéve az állami közútkezelő céghez tartozó, városon áthaladó főbb utakat. Elvégezzük a város területén található kisebb árkok, patakok takarítását is, ez elsősorban fűnyírást és a felgyülemlett iszap elhordását jelenti. Részt vállalunk a visszatérő forrásokkal kapcsolatos problémák kezelésében is, lekerítési, illetve veszély elhárítási munkákat látunk el. Tata mintegy háromszáz hektáros természetvédelmi területének fenntartása ugyancsak a feladatunk, folyamatosan figyelemmel kísérjük a zöldövezetek karbantartását.

A Városgazda Kft. szolgáltatásai között szerepel a „Zöldjárat”, amely a magánterületeken, kertekben keletkezett zöldhulladék elszállításáról gondoskodik. Cégünk évente rendszeresen szervez lomtalanítást a városban, melynek során a veszélyes hulladékokat is elszállítjuk. A téli időszakban ügyeleti rendszert működtetünk, hogy a lehető leghamarabb tudjunk reagálni az időjárás-változásra. A városban lévő rendezvények, fesztiválok során számos háttérfeladatot látunk el, ezek nemcsak a környezet rendbetételét jelentik, hanem az események színtereinek megszépítését, dekorációk megalkotását is.

A városüzemeltetési alapfeladatokon túl a társaság sok egyéb munkát vállalt magára az elmúlt évek során. Ellátjuk a város közel 250 szociális és 38 költségalapú bérlakásának, valamint 23 garázsának bérbeadói, kezelési feladatait. Ezeket az ingatlanokat rendszeresen ellenőrizzük. Mi felelünk a Szociális Alapellátó Intézmény, a Városháza, a Járási Hivatal és több óvoda üzemeltetéséért és tisztaságáért. Nagy tapasztalatunk van a különböző felújítási munkák terén, a Városgazda újított már föl üdülőt, nyári napközis tábort a Fényes-fürdőn, számos épületet, játszótereket is.

A társaságnak jelenleg több mint hetven dolgozója van, ezenkívül foglalkoztatunk közmunkásokat is, azzal a céllal, hogy minél több munkaképes tatainak adjunk állást, s részt veszünk a BM hajléktalan-programjában is.

A város működtetéséért, és szebbét tételéért végzett munkánk mellett, olyan szolgáltatásokat is nyújtunk, melyekre bárkinek-bármikor szüksége lehet. Részt veszünk vis major helyzeteket követő helyreállítási munkákban, tűzesetek, viharkárok vagy más váratlan, kényszerítő természeti körülmények következményeinek elhárításában, a környezet rendbetételében. Emellett, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. számos olyan helyzetben a segítségére lehet, amely cége fejlődését, a munkahelyi környezetet szolgálja, vagy éppen aktuális működési problémák megoldásához járul hozzá. A közfeladatok ellátásán túl, szabad kapacitás esetén vállaljuk takarítási, parkosítási, területrendezési feladatok elvégzését, fakivágást és aprítást, árok és partrendezést, fűnyírást, valamint útrendezést - kátyúzással illetve murvaterítéssel. A Városgazda iparos munkák elvégzésében is segít, szakembereink a kőműves, lakatos és asztalosmunkák területén a csempézésétől a festésig elvégzik a rájuk bízott feladatokat. A társaságunk rendelkezésére álló gépjármű park segítségével pedig tehergépjárműves szállítást is vállalunk.

Legfontosabb célunk, hogy munkánk nyomán Tata napról-napra élhetőbb, és szebb város legyen, ahol jó élni, és ahová jó ellátogatni az év bármelyik szakában. Munkánk összetettsége és sokfélesége megtisztelő kihívás számunkra, s ahhoz, hogy feladatainkat minél magasabb színvonalon elvégezhessük, örömmel várjuk a tataiak visszajelzéseit, támogató észrevételeit is. Elérhetőségeinken kereshetnek minket, ha véleményük, kérdésük, javaslatuk van, vagy ha szolgáltatásainkról szeretnének bővebb információt kérni.


 

hírek

Őszi Lomtalanítás 2020

Értesítjük a tataiakat, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (Tata, Belterület 460/143. hrsz., tel.: 34/708-102) ingyenes ŐSZI  lomtalanítást végez a következő feltételekkel és időpontokban: Az elszállítandó hulladékot az adott körzet lomtalanításának kezdete előtt 24 órával, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 7…
 

Őszi lomtalanítás az üdülő területeken 2020

  Tegyünk együtt a Tiszta Tatáért! Értesítjük a tatai üdülő tulajdonosokat, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (Tata, Belterület 460/143. hrsz., tel.: 34/708-102) ingyenes ŐSZI  lomtalanítást végez az üdülő területeken: 2020. október 12-től  2020. október 16-ig. Elszállításra kerülnek a magáningatlanoknál keletkezett lomhulladékok…
 

Folytatódik a Környei úti temető kerítés felújítása

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. idén tavasszal kezdte meg a Környei úti temetőkerítés felújításának 2. ütemét, akkor munkatársaink kiirtották a területen található cserjéket, gazokat. A kerítés tényleges felújítása csak akkor kezdődhetett el, miután az önkormányzat megkérte a fal melletti sírok…
 

Vezetőség

Acsai Zoltán
Ügyvezető igazgató
Szám Nikoletta
Cégvezető, ügyvezető igazgató helyettes
Tálosné Rozsinszky Rita
Sportcsarnok igazgató
Deák István
Műszaki vezető
Fodermayer Ágnes
Kertészeti vezető
Szabó Gergely
Parkrészleg vezető
Papp Attiláné
Ingatlan és vállalkozási részlegvezető
Papp Dávid
Út és patak részlegvezető
Sipos Józsefné
Intézményi részlegvezető
Domokos Attila
Kommunikációs vezető

fotógalériák

Közérdekű adatok

Gazdálkodási adatok_2014. évi beszámolót elfogadó Tata Kt. határozat Gazdálkodási adatok_2014. évi beszámoló Gazdálkodási adatok_2014. évi kiegészítő melléklet Gazdálkodási adatok_2014. évi könyvvizsgálói jelentés Gazdálkodási adatok_2014. évi közhasznúsági melléklet Gazdálkodási adatok_2015. évi beszámoló Gazdálkodási adatok_2015. évi beszámolót elfogadó Tata Kt. határozat Gazdálkodási adatok_2015. évi kiegészítő melléklet Gazdálkodási adatok_2015. évi könyvvizsgálói jelentés Gazdálkodási adatok_2015. évi közhasznúsági melléklet Gazdálkodási adatok_2016. évi beszámoló Gazdálkodási adatok_2016. évi beszámolót elfogadó Tata Kt. határozat Gazdálkodási adatok_2016. évi kiegészítő melléklet Gazdálkodási adatok_2016. évi könyvvizsgálói jelentés Gazdálkodási adatok_2016. évi közhasznúsági melléklet Gazdálkodási adatok_2017. évi beszámoló Gazdálkodási adatok_2017. évi beszámolót elfogadó Tata Kt. határozat Gazdálkodási adatok_2017. évi kiegészítő melléklet Gazdálkodási adatok_2017. évi könyvvizsgálói jelentés Gazdálkodási adatok_2017. évi közhasznúsági melléklet Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok_Közhasznú megállapodás 2018_I Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok_Közhasznú megállapodás 2018_II Gazdálkodási adatok_2018. évi beszámoló Gazdálkodási adatok_2018. évi beszámolót elfogadó Tata Kt. határozat Gazdálkodási adatok_2018. évi kiegészítő melléklet Gazdálkodási adatok_2018. évi könyvvizsgálói jelentés Gazdálkodási adatok_2018. évi közhasznúsági melléklet Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok_Közhasznú megállapodás 2019 Szervezeti, személyzeti adatok_2019 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20140531 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20150531 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20160101 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20160501 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20160801 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20170101 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20171001 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20171115 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20180101 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20181001 2009. évi CXXII. tv. közzététel_20190101 Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére Szervezeti, személyzeti adatok - Felettes szerv 2019 Szervezeti, személyzeti adatok - Szervezeti felépítés Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - Adatvédelmi szabályzat Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - Jogszabályok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - SzMSz Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - Szolgáltatások Gazdálkodási adatok - Éves közbeszerzési terv Nemlegességi nyilatkozat Gazdálkodási adatok - Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Gazdálkodási adatok - Adásvételi szerződés üzemanyagra Gazdálkodási adatok - 5 millió Ft-os szerződések