Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
A város szolgálatában…

Bemutatkozás

Városunk legnagyobb cége, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. az elmúlt évek során több lábon álló sikeres vállalkozássá nőtte ki magát. Évről évre egyre több feladatot látunk el, és egyre több embernek biztosítunk munkát, miközben Tata mindennapi működésének hátterét, a város üzemeltetési és szépítési feladatait ellátjuk.

Társaságunk elsősorban városüzemeltetési feladatokat végez, a legtöbb munkát a város zöldfelületeinek fenntartása adja számunkra. Feladataink között szerepel az utcák, terek, parkok gondozása, tisztán tartása, mi javítjuk, tisztítjuk és látjuk el a szükséges irányjelző táblákkal Tata összes útját, utcáját, kivéve az állami közútkezelő céghez tartozó, városon áthaladó főbb utakat. Elvégezzük a város területén található kisebb árkok, patakok takarítását is, ez elsősorban fűnyírást és a felgyülemlett iszap elhordását jelenti. Részt vállalunk a visszatérő forrásokkal kapcsolatos problémák kezelésében is, lekerítési, illetve veszély elhárítási munkákat látunk el. Tata mintegy háromszáz hektáros természetvédelmi területének fenntartása ugyancsak a feladatunk, folyamatosan figyelemmel kísérjük a zöldövezetek karbantartását.

A Városgazda Kft. szolgáltatásai között szerepel a „Zöldjárat”, amely a magánterületeken, kertekben keletkezett zöldhulladék elszállításáról gondoskodik. Cégünk évente rendszeresen szervez lomtalanítást a városban, melynek során a veszélyes hulladékokat is elszállítjuk. A téli időszakban ügyeleti rendszert működtetünk, hogy a lehető leghamarabb tudjunk reagálni az időjárás-változásra. A városban lévő rendezvények, fesztiválok során számos háttérfeladatot látunk el, ezek nemcsak a környezet rendbetételét jelentik, hanem az események színtereinek megszépítését, dekorációk megalkotását is.

A városüzemeltetési alapfeladatokon túl a társaság sok egyéb munkát vállalt magára az elmúlt évek során. Ellátjuk a város közel 250 szociális és 38 költségalapú bérlakásának, valamint 23 garázsának bérbeadói, kezelési feladatait. Ezeket az ingatlanokat rendszeresen ellenőrizzük. Mi felelünk a Szociális Alapellátó Intézmény, a Városháza, a Járási Hivatal és több óvoda üzemeltetéséért és tisztaságáért. Nagy tapasztalatunk van a különböző felújítási munkák terén, a Városgazda újított már föl üdülőt, nyári napközis tábort a Fényes-fürdőn, számos épületet, játszótereket is.

A társaságnak jelenleg több mint hetven dolgozója van, ezenkívül foglalkoztatunk közmunkásokat is, azzal a céllal, hogy minél több munkaképes tatainak adjunk állást, s részt veszünk a BM hajléktalan-programjában is.

A város működtetéséért, és szebbét tételéért végzett munkánk mellett, olyan szolgáltatásokat is nyújtunk, melyekre bárkinek-bármikor szüksége lehet. Részt veszünk vis major helyzeteket követő helyreállítási munkákban, tűzesetek, viharkárok vagy más váratlan, kényszerítő természeti körülmények következményeinek elhárításában, a környezet rendbetételében. Emellett, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. számos olyan helyzetben a segítségére lehet, amely cége fejlődését, a munkahelyi környezetet szolgálja, vagy éppen aktuális működési problémák megoldásához járul hozzá. A közfeladatok ellátásán túl, szabad kapacitás esetén vállaljuk takarítási, parkosítási, területrendezési feladatok elvégzését, fakivágást és aprítást, árok és partrendezést, fűnyírást, valamint útrendezést - kátyúzással illetve murvaterítéssel. A Városgazda iparos munkák elvégzésében is segít, szakembereink a kőműves, lakatos és asztalosmunkák területén a csempézésétől a festésig elvégzik a rájuk bízott feladatokat. A társaságunk rendelkezésére álló gépjármű park segítségével pedig tehergépjárműves szállítást is vállalunk.

Legfontosabb célunk, hogy munkánk nyomán Tata napról-napra élhetőbb, és szebb város legyen, ahol jó élni, és ahová jó ellátogatni az év bármelyik szakában. Munkánk összetettsége és sokfélesége megtisztelő kihívás számunkra, s ahhoz, hogy feladatainkat minél magasabb színvonalon elvégezhessük, örömmel várjuk a tataiak visszajelzéseit, támogató észrevételeit is. Elérhetőségeinken kereshetnek minket, ha véleményük, kérdésük, javaslatuk van, vagy ha szolgáltatásainkról szeretnének bővebb információt kérni.


 

hírek

Elkezdődött a virágpalánták kiültetése

Szépen fejlődik a több ezer palánta a Városgazda üvegházában, ezért május 2-án már el is kezdtük a kiültetésüket. Először az Öreg-tó partjára került ki kakastaréj, büdöske és kékzsálya. Az időjárástól függően jövő héten városszerte elkezdődnek a virágágyasok beültetései is.
 

Együttműködés a Kőkúti Általános Iskolával

A Tatai Városgazda Kft. környezettudatos nevelési programjának partnereként a Kőkúti Általános Iskola első osztályos kisgyermekei rózsanádat ültettek az Öreg-tó partján április 17-én. Az iskola 5. éve működő ökoosztályának célja a szemléletformálás, a gyerekek és a természet kapcsolatának valamint a környezettudatosságnak…
 

Tavaszi lomtalanítás 2019

Tegyünk együtt a Tiszta Tatáért Értesítjük Tata város lakóit, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (Tata, Belterület 460/143. hrsz., tel.: 34/708-102) ingyenes Tavaszi  lomtalanítást végez a következő feltételekkel és időpontokban: Az elszállítandó hulladékot az adott körzet lomtalanításának kezdete előtt 24 órával, de…
 

Vezetőség

Acsai Zoltán
Ügyvezető igazgató
Szám Nikoletta
Cégvezető, ügyvezető igazgató helyettes
Tálosné Rozsinszky Rita
Sportcsarnok igazgató
Deák István
Műszaki vezető
Fodermayer Ágnes
Parkvezető
László Gábor
Parkrészleg vezető
Papp Attiláné
Ingatlan és vállalkozási részlegvezető
Papp Dávid
Út és patak részlegvezető
Sipos Józsefné
Intézményi részlegvezető
Domokos Attila
Kommunikációs vezető

fotógalériák

Közérdekű adatok